NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI: 

PRO VÍCE INFORMACÍ  ohledně konkrétní vybrané aktuality, která vás zaujala, vždy rozklikněte článek níže: ↓ 
 

V úterý 17. října 2023 od 15:00 hodin proběhla již druhá Podzimní logopedická beseda, tentokrát v prostorách učebny N3 v hlavní budově na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní hosté přijaly: Mgr. Lenka HROCHOVÁ, absolventka Olomoucké logopedie 2019, která v současné době působí jako...

V úterý 17. října 2023 od 15:00 hodin proběhne druhá Podzimní logopedická beseda v prostorách přízemní učebny N3 v hlavní budově PdF UPOL. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní hosté přijaly:

Ve středu 12. dubna 2023 od 15:00 hodin a ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:25 hodin proběhla série letošních logopedických prezentací výzkumných projektů závěrečného pátého ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE. Akce byla součástí DNŮ VĚDY na Univerzitě Palackého v Olomouci. Moderovala a prezentacemi provázela vedoucí Oddělení Logopedie a...

V pondělí 3. dubna 2023 od 9:00 hodin proběhla již druhá Jarní logopedická beseda, tentokrát v prostorách velké auly PdF UPOL. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní host přijala: Mgr. Monika NEMCOVÁ, Ph.D., která přednáší na Katedře Logopédie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a která současně na Slovensku působí i v logopedické praxi a...

V pondělí 3. dubna 2023 od 9:00 hodin proběhne druhá Jarní logopedická beseda v prostorách Velké auly v hlavní budově PdF UPOL. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní host přijala:

V úterý 14. února 2023 na slavnostním předávání Cen rektora získala hned dvě ocenění za dvě poutavé monografie také další členka Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu ÚSS PdF UPOL, Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. za knihu: Poskytování telepractice v logopedii (ve spoluautorství s Mgr. Terezou Hrudovou a Mgr. Kristinou Šimůnkovou) a knihu: ...

Nejnovější knížka! Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu PdF UP pod vedením prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph. D. shrnuje ve své nové publikaci - Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu - výzkumné logopedické výstupy oddělení logopedie UP.

V úterý 14. února 2023 proběhlo slavnostní ocenění sportovních výkonů, závěrečných prací, vynikajících článků a odborných publikací Univerzity Palackého, které byly navrženy na udělení ceny rektora 2022. Navržena byla také publikace Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu ÚSS PdF UPOL, kterou do finální podoby ucelené knihy a celkové...