Proběhla III. Jarní logopedická beseda - 1. část

26.05.2024

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14:30 hodin proběhla již třetí Jarní logopedická beseda, tentokrát v prostorách Malé (staré) auly v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní hosté přijaly: Mgr. Viktorie Hedvika PUDELKOVÁ, absolventka Olomoucké logopedie, logopedka ve zdravotnictví v Psychiatrické léčebně ve Šternberku a také interní doktorandka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kdy letos získala prestižní CENU REKTORA Univerzity Palackého za nejlepší odborný článek mladých vědeckých pracovníků. Společně s ní přijala pozvání také Mgr. Barbora MLYNÁŘOVÁ, taktéž absolventka Olomoucké logopedie, která v současné době působí jako logopedka ve zdravotnictví v Nemocnici v Prostějově.

Hlavním tématem besedy proto byla zejména LOGOPEDIE v rezortu ZDRAVOTNICTVÍ, specifika práce logopeda v nemocnici, specifika logopedické práce v kontextu psychiatrické léčebny a doktorské studium logopedie (speciální pedagogiky) na PdF UP.

Důležitou součástí se stala (jako již tradičně) také možnost volné debaty a DISKUZE o logopedii na PdF UP, uplatnění, úskalích a možnostech práce ve zdravotnictví a specifika předatestační přípravy a také o rozličných tipech do praxe. Beseda zahrnovala v neposlední řadě i PRAKTICKOU VIDEO UKÁZKU.

Obě logopedky se zhostily přednáškové role výborně a v rámci zpětné vazby získaly od studentů a studentek velmi kladné hodnocení, kdy mohli studenti předat svou odezvu, myšlenky i vzkazy pomocí anonymního dotazníku.


Tímto znovu moc děkujeme Mgr. Viktorii Hedvice Pudelkové a Mgr. Barboře Mlynářové, že přijaly pozvání na Olomouckou Logopedickou besedu a výborně odprezentovaly poznatky, tipy a zkušenosti z logopedické praxe nejenom v rezortu zdravotnictví, ale také v rámci doktorského studia. Moc děkujeme! Poděkování patří také všem, kteří se na organizaci besedy podíleli a pomohli při její realizaci - především tedy paní proděkance doc. Petře Šobáňové, která umožnila realizaci akce pod záštitou Dnů vědy a umění. Dále pak paní profesorce Kateřině Vitáskové a panu řediteli ÚSS - docentovi Jiřímu Langerovi. V neposlední řadě náleží poděkování též propagačnímu týmu paní proděkanky Šobáňové za mediální podporu celé události.

Besedou opět provázela a moderovala Eliška Šlesingrová.


↓ Na fotografie z III. Jarní logopedické besedy se můžete podívat v galerii zde: ↓

Foto: Jiří Kameník, Lukáš Blokša / a archiv Logopedická beseda 2024