PREZENTACE  VÝZKUMNÝCH  PROJEKTŮ

Každý rok probíhá vždy v absolventském magisterském ročníku studentů LOGOPEDIE tzv. "Prezentace výzkumných projektů - Trendy v logopedii očima studentů", přičemž se jedná o prezentaci přístupnou odborné veřejnosti. Účast na prezentaci je milá a vítaná.

Studenti absolventského ročníku mají na tomto setkání možnost prezentovat své (nejčastěji již dokončené, nebo takřka dokončené) závěrečné kvalifikační diplomové práce a seznámit tak posluchače nejenom s tématy, která si zvolili, ale také mimo jiné i s metodikou a formou výzkumu, či jeho výsledky, nebo případně s jinými výstupy své závěrečné práce - např. s tvorbou nového logopedicky uchopeného a strukturovaného materiálu. 

Prezentace probíhají v několika blocích, přičemž vždy po každém jednotlivém odprezentování následuje prostor pro diskuzi, či podnětné dotazy ze strany posluchačů.

Akce probíhá zpravidla v rámci Dnů vědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Vlevo je možné vidět pozvánku na prezentaci z roku 2024, vždy současně k pozvánce existuje také podrobný harmonogram akce, který je rovněž uveřejněn.


Souhrn všech výstupů a témat diplomových (magisterských) prací studentů a studentek závěrečného 5. ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE za akademický rok 2023 / 2024.

Souhrn všech výstupů a témat diplomových (magisterských) prací studentů a studentek závěrečného 5. ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE za akademický rok 2022 / 2023.

Souhrn všech výstupů a témat diplomových (magisterských) prací studentů a studentek závěrečného 5. ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE za akademický rok 2021 / 2022.

Prezentace výzkumných projektů

↓ Souhrn posledních pozvánek na prezentaci projektů od roku 2020 dále: ↓

Zpětná vazba k prezentaci výzkumných projektů

Souhrn podnětů k akci ze strany prezentujících  / ze strany odborné veřejnosti k prezentacím: