POZVÁNKA:                    Prezentace výzkumných projektů 2024

08.04.2024

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 8:30 hodin proběhne série letošních logopedických prezentací výzkumných projektů závěrečného pátého ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE.

Celkem 15 budoucích absolventek a absolventů představí jak prezenční, tak také opět hybridní formou (online přes komunikační platformu Zoom) své výzkumné záměry a zjištění v oblasti logopedie v rámci svých závěrečných (diplomových) prací.

Prezentace můžete navštívit buď přímo fyzicky v prostorách PdF UP (v Malé staré aule v hlavní budově PdF UP na Žižkově náměstí), anebo online přes platformu Zoom.

Vstup na prezentaci je vítán i ze strany odborné veřejnosti či příznivců logopedie, máte-li o vstup na akci zájem, můžete přijít buď fyzicky do prostor Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, anebo se můžete připojit také online přes tento odkaz:

Odkaz na připojení přes ZOOM

https://cesnet.zoom.us/j/93465934719?pwd=TzBnVUVtYk8vdGZZSGpqSDFIUWxNdz09

A na jaká témata se můžete těšit? Podívejte se níže:


ROZPIS

PREZENTACE DIPLOMOVÝCH PRACÍ - 2024

8:35 - 8:55 - Aneta Krausová

Ontogenetický vývoj procesu komunikace u dětí v kojeneckém a batolecím období

Vedoucí práce:  

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

8:55 - 9:15 - Gabriela Grossová

Role logopeda na neonatologickém oddělení

Vedoucí práce:

Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

9:15 - 9:35 - Veronika Kořistková

Projevy přetrvávajících primárních reflexů u dětí s narušenou komunikační schopností z pohledu logopeda

Vedoucí práce:

Mgr. et Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.

9:40 - 10:00 - Tereza Slováčková

Hodnocení narativních schopností pomocí diagnostického materiálu MAIN

Vedoucí práce:

 Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.


- Přestávka -


10:10 - 10:20 - Veronika Miencilová

Využití barevných folií ke snížení vizuálního stresu u žáků s dyslexií

Vedoucí práce:  

Mgr. et Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.

10:30 - 10:50 - Klára Enderová

Rozvoj jazykové oblasti morfologie podstatných jmen u žáků s vývojovou dysfázií v mladším školním věku

Vedoucí práce:

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.

10:50 - 11:10 - Kamila Bačová

Selektivní mutismus u dospělých osob

v kontextu klinické logopedie: potenciál mobilních aplikací pro podporu a osvětu

Vedoucí práce:

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

11:10 - 11:30 - Veronika Havlíčková

Sebepojetí v kontextu osob se získanou dysartrií

Vedoucí práce:

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.


- Obědová pauza -


12:00 - 12:20 - Karolína Strejčková

Vliv preterapie na funkcionální komunikaci u osob s demencí ve vybraném zařízení sociálních služeb Karlovarského kraje

Vedoucí práce:  

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská, Ph.D. / Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

12:20 - 12:40 - Denisa Gruntová

Fonologický a sémantický deficit v rámci testu verbální fluence u osob s diagnostikovanou primární progresivní afázií

Vedoucí práce:

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská, Ph.D. / Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

12:40 - 13:00 - Eliška Trčková

Komparace logopedického pohledu na komunikační obtíže osob s pravohemisférovými deficity v České republice a v zahraničí

Vedoucí práce:

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská, Ph.D. / Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

13:00 - 13:20 - Karolína Kohutová

Poruchy hlasu u transgender osob z pohledu logopeda

Vedoucí práce:

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.


- Přestávka -


13:25 - 13:45 - Svatoslav Reichel

Sociální důsledky neurogenních poruch komunikace u osob po CMP

Vedoucí práce:  

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.

13:45 - 14:05 - Pavla Stiborská

Česká verze screeningového testu opakování vět a pseudoslov "The Grammar and Phonology Screen (GAPS)"

Vedoucí práce:

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.

14:05 - 14:25 - Alžběta Henzlová

Cognitive Communication Checklist for Acquired Brain Injury (CCCABI), česká verze

Vedoucí práce:

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.


https://cesnet.zoom.us/j/93465934719?pwd=TzBnVUVtYk8vdGZZSGpqSDFIUWxNdz09