PRACOVNÍ  NABÍDKY

Pravidelně aktualizovaný přehled nabídek práce k pozici logoped / klinický logoped, včetně lokality:

PRAHA - Nabídka pracovního místa do prestižní fakultní nemocnice v Motole na pozici logoped ve zdravotnictví / klinický logoped pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

OLOMOUCKÝ KRAJ - Nabídka pracovního místa na částečný úvazek pro absolventy se SZZ z logopedie a surdopedie do logopedické ambulance na pozici logoped / klinický logoped