KONTAKTY

↓  Souhrn všech důležitých odkazů a kontaktů, potřebných nejen v rámci studia na PDF UP  ↓

Prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / garantka studia

vedoucí Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu, vedoucí Sekce vědecko-výzkumných aktivit Oddělení výzkumu, člen senátu PdF UP a senátu UP, člen IALP

Kontakt: 

katerina.vitaskova@upol.cz

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D. 

oddělení logopedie / UPOL

koordinátorka pro studenty se specifickými poruchami učení a s narušenou komunikační schopností v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami.

Kontakt: 

renata.mlcakova@upol.cz

PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D. (roz. Říhová)

oddělení logopedie / UPOL

Kontakt:

alena.hlavinkova@upol.cz

/ alca.rihova@email.cz

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL

Kontakt

adela.hanakova@upol.cz

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D. (roz. Šebková) 

oddělení logopedie / UPOL

Kontakt: 

lucie.kytnarova@upol.cz

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 

oddělení logopedie / UPOL

Kontakt: petra.bendova@upol.cz

Mgr. Bc. Jana Mironova Tabachová

oddělení logopedie / UPOL

Kontakt: 

jana.tabachova@upol.cz             

PaedDr. et Bc. Eva Stryková

oddělení logopedie / UPOL / externista / rezort zdravotnictví

Kontakt: eva.strykova01@upol.cz / evastrykova@volny.cz

 

Mgr. Barbora Červenková

oddělení logopedie / UPOL / externista / Fakultní nemocnice Brno (rezort zdravotnictví)

Kontakt: barbora.cervenkova01@upol.cz / barbora.cervenkova@post.cz

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / externista / rezort zdravotnictví

Kontakt: 

petra.krizkovska01@upol.cz / petra.krizkovska@seznam.cz  

PhDr. Milena Košťálová Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / externista / Fakultní nemocnice Brno (rezort zdravotnictví)

Kontakt: 

milena.kostalova01@upol.cz  / kostalova.milena@fnbrno.cz       


Mgr. Lucie Schwarzová

oddělení logopedie / UPOL / externista / PPP a SPC Olomouckého kraje (rezort školství)

Kontakt:

lucie.schwarzova01@upol.cz / luckaschwarzova@email.cz      

Mgr. Lucie Nohová (roz. Václavíková)

oddělení logopedie / UPOL / doktorand

Členka Asociace studentů speciální pedagogiky (ASSP).

Kontakt: 

lucie.vaclavikova03@upol.cz    

Mgr. Monika Ptáčková (roz. Jirásková)

oddělení logopedie / UPOL / interní doktorand

Kontakt:

monika.ptackova01@upol.cz

Mgr. Eliška Šlesingrová

oddělení logopedie / UPOL / interní doktorand

Kontakt:

eliska.slesingrova01@upol.cz