KONTAKTY

↓  Souhrn všech důležitých odkazů a kontaktů, potřebných nejen v rámci studia na PDF UP  ↓

Prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / garantka studia

vedoucí Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu, vedoucí Sekce vědecko-výzkumných aktivit Oddělení výzkumu, člen senátu PdF UP a senátu UP, člen IALP

Kontakt: 

katerina.vitaskova@upol.cz

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D. 

oddělení logopedie / UPOL

koordinátorka pro studenty se specifickými poruchami učení a s narušenou komunikační schopností v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami.

Kontakt: 

renata.mlcakova@upol.cz

PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D. (roz. Říhová)

oddělení logopedie / UPOL

Kontakt:

alena.hlavinkova@upol.cz

alca.rihova@email.cz

Mgr. Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL

Kontakt: 

jana.tabachova@upol.cz             

Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / klinický logoped 

Kontakt:

barbora.cervenkova@upol.cz barbora.cervenkova@post.cz

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / participující na výuce z Oddělení speciálněpedagogické propedeutiky a poradenství

Kontakt

adela.hanakova@upol.cz

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / participující na výuce z Oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje

Kontakt

e.urbanovska@upol.cz

evaurb@atlas.cz

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D. (roz. Šebková) 

oddělení logopedie / OSU / UPOL

/ externista / rezort zdravotnictví / logoped ve zdravotnictví / Ostravská Univerzita

Kontakt:

lucie.kytnarova@upol.cz lucie.kytnarova@osu.cz

PaedDr. et Bc. Eva Stryková

oddělení logopedie / UPOL / externista / rezort zdravotnictví / klinický logoped

Kontakt:

eva.strykova01@upol.cz  evastrykova@volny.cz

 

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 

oddělení logopedie / UPOL / externista vedoucí SPC, krajský koordinátor logopedické péče KHK /

Univerzita Hradec Králové

Kontakt:

petra.bendova@upol.cz

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / externista / rezort zdravotnictví / klinický logoped 

Kontakt: 

petra.krizkovska01@upol.cz petra.krizkovska@seznam.cz  

Mgr. Lucie Vrbová (roz. Schwarzová)

oddělení logopedie / UPOL / externista / PPP a SPC Olomouckého kraje (rezort školství)

Kontakt:

lucie.vrbova@upol.cz  lucie.schwarzova01@upol.cz  luckaschwarzova@email.cz 

Mgr. Lucie Nohová, Ph.D. (roz. Václavíková)

oddělení logopedie / UPOL /

/ externista / rezort zdravotnictví / logoped ve zdravotnictví / FN MOTOL

Kontakt: 

lucie.nohova01@upol.cz      

Mgr. et Bc. Kateřina Jehličková, Ph.D. (roz. Trojanová)

oddělení logopedie / UPOL / externista / Univerzita Hradec Králové

Kontakt:

katerina.jehlickova@uhk.cz
jehlickova@rovex.cz


Mgr. Renáta Vrbová, Ph.D.

oddělení logopedie / UPOL / externista / PPP a SPC Olomouckého kraje / vedoucí SPC / krajský koordinátor logopedické péče ve školství (rezort školství)

Kontakt:

vrbova.re@seznam.cz

DOKTORANDI

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu

↓ ↓ Kontakty: ↓ ↓

Mgr. Monika Ptáčková (roz. Jirásková)

oddělení logopedie / UPOL / interní doktorand

Kontakt:

monika.ptackova01@upol.cz

Mgr. Eliška Šlesingrová

oddělení logopedie / UPOL / interní doktorand

Kontakt:

eliska.slesingrova01@upol.cz     

Mgr. et Mgr. Jiří Kameník

oddělení logopedie / UPOL / interní doktorand

Kontakt:

jiri.kamenik01@upol.cz  

Mgr. Viktorie Hedvika Pudelková (roz. Plawná)

oddělení logopedie / UPOL / interní doktorand

Kontakt:

viktoriehedvika.pudelkova01@upol.cz

Mgr. Tereza Hrudová

oddělení logopedie / UPOL / interní doktorand

Kontakt:

tereza.hrudova02@upol.cz