PŘIJÍMACÍ řízení a zkoušky

1.) - Ze všeho nejdříve byste měli uvážit, zda by Vás daný obor bavil, zajímal a naplňoval - a zjistit si tedy o LOGOPEDII co nejvíce informací.

Doporučujeme např. navštívit Den otevřených dveří, kde se můžete i doptávat na to, co by Vás zajímalo.

2.) - Pokud Vás LOGOPEDIE zaujme, můžete si podat přihlášku ke studiu na Olomouckou Logopedii přes tento odkaz: → přihláška UPOL

Podání přihlášky je jednoduché a probíhá pouze online způsobem.

3.) - Po podání přihlášky ke studiu Vás bude čekat přijímací řízení, které se skládá z:

- PÍSEMNÉHO TESTU

- ÚSTNÍ ZKOUŠKY


Informace k přijímacím zkouškám na studijní program LOGOPEDIE

v otázkách a odpovědích

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu Logopedie v Olomouci?

 • Maturitní vysvědčení, úspěšné zvládnutí písemné přijímací zkoušky formou národních srovnávacích zkoušek (SCIO), úspěšné zvládnutí Ústní zkoušky a doložení Vaší hlasové, řečové i sluchové způsobilosti (posléze doložené tzv. foniatrickým vyšetřením).
 • Další doplňující informace najdete i na webových stránkách fakulty: → ZDE
V jakém období mohu konat příjímací zkoušku SCIO a který výsledek se mi bude počítat?

 • Fakulta bude zohledňovat výsledky testů v době od 1. 12. 2023 až do 5. 5. 2024. V rámci napsaných testů SCIO se uchazečům vždy počítá ten nejlepší v testu dosažený výsledek z období od 1. 12. - 5. 5. 2024.
 • Další informace najdete na stránkách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci → ZDE


Kde je možné najít přihlášku ke studiu a do kdy ji lze podat?

 • Přihláška se podává elektronicky online, najdete ji na webové adrese → ZDE
 • Přihlášku lze online podat až do 15. března 2024.
 • (Po tomto datu již není možné se přihlásit ke studiu na nadcházející akademický rok 2024/2025 a je nutné vyčkat, až se na podzim 2024 otevře možnost podání přihlášky nové pro akademický rok 2025/2026.)

Kdy proběhnou přijímací zkoušky?

 • Písemné zkoušky (SCIO):  lze absolvovat dle Vašich preferencí z nabídky termínů SCIO kdykoliv v termínech od 1. 12. 2023 až do 5. 5. 2024.
 • Ústní zkouška:  v rozmezí od pondělí 3. 6. až do pátku 7. 6. 2024  (ústní zkouška proběhne klasicky prezenčně). POZOR! - Náhradní termín ústní zkoušky není !

Jaká témata se budou probírat na ústní části zkoušky?

 • Na ústní zkoušce si uchazeč nejprve losuje část textu, na který pak po jeho přečtení reaguje na základě diskuse se zkoušejícím a jeho otázek a na základě svých vlastních zkušeností a informací z oblasti komunikace apod. 
 • Hodnotí se především celkový komunikační (komunikační, hlasový, řečový, a jazykový projev) a schopnost reagovat, případně rozumět pojmům zmíněným v textu apod.
 • Dále jsou volně diskutována témata zejména ve smyslu Vašeho vztahu/názoru k tématu komunikace, které můžete podložit informacemi z prostudované literatury či jiných zdrojů (např. elektronických - volně dostupných časopisů, sborníků apod.).

 • Téma může být také předneseno zkoušejícím, který se samozřejmě může doptat na to, co bude považovat za podstatné.

Na co se ústní zkouška primárně zaměřuje?

 • V rámci rozpravy je primárně zjišťováno, jaké jsou Vaše hlasové, řečové a jazykové komunikační schopnosti, které jsou nutnými předpoklady ke studiu programu Logopedie.

Je k ústní zkoušce něco doporučeno?

 • Určitě je ideální si nejprve o komunikaci, jejích formách a odchylkách nebo oboru/vědní disciplíně Logopedie, něco zjistit. Můžete se totiž následně u přijímací zkoušky opřít o konkrétní informace nebo odkazy, a o to, co vás ze zjištěných informací zaujalo - co vás třeba upoutalo natolik, že byste se o tom chtěli dozvědět více, nebo např. co vás naopak překvapilo. Bude se vám tedy lépe během ústní zkoušky se zkoušejícím komunikovat.
 • Je vhodné také případně uvést odkud danou informaci čerpáte (web, knížka, časopis, autor onoho příspěvku).

Existuje nějaký doporučený seznam literatury k ústní zkoušce?

 • Ne, žádný takový seznam stanovený není.
 • Je ponecháno na volbě uchazečů, aby si v dané oblasti vytvořili základní přehled - zajímali se o autory z oblasti komunikace, jejích poruch nebo přímo o základní zdroje, o logopedii (ne samozřejmě již o speciální učebnice, např. klinické).
 • V tom, odkud čerpat, máte zcela volnou ruku, k ústní zkoušce není žádný doporučený seznam knih ani elektronických zdrojů.
 • (Ústní zkouška není o zkoušení Vašich odborných znalostí, ty získáte až studiem u nás 🙂, ale má reflektovat Vaše hlasové a komunikační předpoklady a aktivní přístup a zájem o oblast komunikace, především řečové, ale i třeba mimoslovní, neverbální).

Kdy mám dokládat tzv. foniatrické vyšetření a o co se jedná?

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (foniatrické vyšetření) se dokládá až v den zápisu ke studiu (obvykle se jedná o konec srpna daného roku). Je to tedy až po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek, až po získání informace, že jste byli navržení k přijetí ke studiu a je to den, kdy se dostavíte na univerzitu (respektive její fakultu), zapíšete se a oficiálně se tak od toho dne stáváte studentem dané VŠ.
 • Foniatrické vyšetření vám vystaví specializovaný lékař - foniatr, případně ORL lékař s danou specializací či oprávněním.
 • Ze strany Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro něj neexistuje žádná šablona, postačí přinést tedy to, co vám přímo v ordinaci vystaví foniatr.

Je lepší logopedické, nebo foniatrické vyšetření? Které z nich mám doložit?

 • Foniatrické vyšetření.
 • Foniatrické vyšetření vám může vystavit kterýkoliv vámi zvolený lékař - foniatr.
 • (Logopedické vyšetření není zapotřebí, protože proběhne v rámci ústní části přijímací zkoušky.)