Materiály vytvořené do   LOGOPEDICKÉ PRAXE

↓ Souhrn vytvořených materiálů, určených k praktické stránce LOGOPEDIE (terapii, diagnostice) ↓

Materiály byly vytvořeny v rámci úspěšně obhájených závěrečných (diplomových) prací na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich umístění na těchto stránkách předcházel vždy udělený autorský souhlas. Všem autorům tímto ještě jednou děkujeme za jejich vstřícnost a spolupráci.Terapeutický materiál LEGITE
Soubor cvičení pro reedukaci čtení při alexii

Materiál pro osoby s Neglect syndromem a hemianopsií
Trénink kognitivní flexibility
Kniha hlásek
Terapeutický materiál pro lidi s afázií
Trénink pracovní paměti
Trénink pozornosti pro lidi s afázií