KE  STAŽENÍ

↓ Přehled všech souborů, které si můžete stáhnout a využít pro studijní, či praktické účely: ↓

a.)  Materiály využitelné pro logopedickou praxi

↓ Souhrn vytvořených materiálů, určených k praktické stránce LOGOPEDIE, materiály vzniklé v rámci diplomových (závěrečných) prací a směřované do logopedické praxe (terapie, diagnostika) ↓

↑ Pro otevření souhrnu vytvořených materiálů pro logopedickou praxi klikněte na obrázek ↑

b.) Logopedické publikace od tvůrců z Oddělení Olomoucké Logopedie

↓ Souhrn tištěných i elektronických publikací, knih a materiálů, závěry výzkumné činnosti, vědeckých zjištění, ale i materiály určené do školské či ambulantní logopedické praxe, které si můžete objednat či zakoupit. ↓

↑ Pro otevření souhrnu publikací klikněte na obrázek ↑

c.)  Studijní a učební materiály

↓ Souhrn vytvořených materiálů, určených ke studiu LOGOPEDIE ↓ 

d.)  Výborné a podnětné diplomové práce

↓ Tématicky roztřízené práce absolventů LOGOPEDIE, které přináší výborně zpracované téma, přínosné informace, či vytvořený materiál k logopedické praxi. ↓

↑ Pro otevření souhrnu vybraných diplomových prací klikněte na obrázek ↑