Logopedické   PUBLIKACE

↓ Souhrn publikací a dalších materiálů, které si můžete zakoupit v knihkupectvích či na e-shopu. ↓

Materiály byly vytvořeny v rámci činnosti výzkumných / akademických pracovníků Ústavu speciálněpedagogických studií či Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Vybrané otázky logopedického výzkumu 2020

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu PdF UP pod vedením prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph. D. shrnuje v nové publikaci výzkumné logopedické výstupy oddělení logopedie UP za rok 2020.

V publikaci najdete rozličná logopedická témata a výzkumná zjištění napříč různými okruhy NKS, včetně slovníčku pojmů na konci knihy.

Pracovní listy pro reedukaci afázie IV

Nové pracovní listy autorek Lucie Nohové a Alžběty Větrovské Zemánkové jsou opět určeny terapeutům, kteří pracují s lidmi s afázií.

Tento díl obsahuje 77 nových pracovních listů a je v elektronické podobě.

Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii

2018

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu PdF UP pod vedením prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph. D. shrnuje výzkumné logopedické výstupy oddělení logopedie UP za rok 2018.