OSVĚTA - BROŽURY a další materiály pro veřejnost a zájemce

V rámci závěrečné diplomové práce magisterského studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE na PdF UP vytvořila Hana Ördöghová výborný nový a velmi aktuální osvětový materiál - přínosnou brožuru pro rodiče, veřejnost či zájemce na téma VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE (neboli Vývojová jazyková porucha), kteří hledají více informací, nebo je toto téma oslovilo a chtějí vědět více, popř. kde hledat další zdroje, tipy a nápady.

Brožuru mohou využít také odborníci z řad klinických logopedů a logopedů ve zdravotnictví, pro které je také koncipována - z tohoto důvodu není logoped blíže rozepsán v brožuře.

Pro odborníky a rodiče je k dispozici také letáček s QR kódem, který je určen k tisku a na brožuru přímo odkazuje. Je tedy osvětovým materiálem, který má odborník hned po ruce a může tak rodičům informace tímto způsobem obratem předat. Informační letáček si můžete rovnou na této stránce stáhnout a uložit.

Prohlédněte si níže celou BROŽURU, nebo si ji rovnou můžete na této stránce v odkazu stáhnout a uložit. 

↓ ↓ ↓