Projekty a výzkumy

Právě se nacházíte na stránce, která se primárně zaměřuje na výzkumnou činnost Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu PdF UP.

Níže se můžete podívat jaké projekty či výzkumy na oddělení právě probíhají či vznikají, kdo na nich participuje, o co se jedná a za jakým účelem. Budeme také velice rádi, pokud se budete chtít do některých aktuálních výzkumů jakkoliv aktivně zapojit. ↓↓

 


AKTUÁLNÍ  výzkumy/projekty  (2023/2024) :

Na tomto projektu nyní pracují:

 • Mgr. Lucie Nohová, Ph.D.
 • Mgr. Monika Ptáčková
 • Mgr. Eliška Šlesingrová
 • Mgr. Viktorie Hedvika Pudelková
 • Mgr. Eliška Průšová


(pod odborným vedením:                   Prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D.)

Na tomto projektu nyní pracují:

 • Mgr. Monika Ptáčková


(pod odborným vedením: Prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D.)

Na tomto projektu pracovala:

 • Mgr. Lucie Nohová, Ph.D.


(pod odborným vedením:              Prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D.)


O výzkumu:

 • Tzv. ICS škála slouží k včasnému záchytu narušené komunikační schopnosti u dítěte.
 • Škálu vyplňuje rodič dítěte.
 • Na základě nízkého skóre lze doporučit další návštěvu dítěte u odborníka - klinického logopeda, a tak řešit obtíže s komunikací včas.
 • Dotazník je určen pro rodiče dětí ve věku od 3 do 6 let.
 • Pro Vaši účast ve výzkumu prosím vyplňte určený dotazník.
 • Dotazník obsahuje otázky týkající se řeči Vašeho dítěte a toho, jak Vy hodnotíte její srozumitelnost. Dále je zde zařazeno několik otázek týkajících se informací o Vás a Vašem dítěti (věk, užívaný jazyk atd.). Tyto otázky nám slouží ke správnému vyhodnocení získaných dat.
 • Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut času.

 • Výzkum aktuálně stále PROBÍHÁ →→→

O výzkumu:

 • V tomto výzkumu můžete pomocí krátké aktivity přispět k rozvoji poznání toho, jak člověk čte.
 • Cílem výzkumu je ověřit vliv vybraných vlastností českých slov na proces rozpoznávání slov u dospělých osob s dyslexií a bez dyslexie.
 • Účast ve výzkumu obnáší zodpovězení úvodních otázek sloužících ke správnému zařazení účastníků při analýze dat, dále úkol lexikálního rozhodování a několik závěrečných otázek sledujících podmínky, při kterých jste úkol vyplňovali.
 • Úkolem účastníka je sledovat okno prohlížeče, které se otevře po zahájení úkolu. Na obrazovce se postupně objevuje vždy jedno slovo nebo nesmyslné slovo (pseudoslovo) a účastník se snaží co nejrychleji a nejpřesněji určit, zda to, co vidí na obrazovce, je existující české slovo nebo nikoli.
 • Své odpovědi zaznamenává účastník stisknutím dané klávesy na klávesnici.
 • Celý úkol trvá cca 20 minut.

 • Výzkum aktuálně stále PROBÍHÁ →→→

O výzkumu:

 • Výzkum je nyní určen primárně pro osoby s diagnózou roztroušená skleróza a dále pro osoby bez jakéhokoliv neurologického onemocnění
 • Účast ve výzkumu obnáší vyplnění testu větného porozumění a zodpovězení několika otázek.

 • Cílem výzkumu je zjistit úroveň porozumění mluvené řeči na úrovni vět u osob s poruchami komunikace vzniklými důsledkem neurologického onemocnění.
 • Jedná se o ojedinělý tuzemský výzkum, který doposud nebyl v českých podmínkách uskutečněn.
 • Vaším úkolem bude na základě vyslechnuté věty zvolit jeden ze čtyř obrázků, který dané větě odpovídá. Obrázky jsou si podobné, pouze jeden z nich je však správný. Pokud budete potřebovat větu zopakovat, je to možné, avšak pouze jednou. Veškeré pokyny budou před provedením samotného úkolu vysvětleny.
 • Vyplnění testu a zodpovězení otázek Vám zabere cca 30 minut.
 • Výzkum byl úspěšně ukončen →→→