PŘEHLED: Prezentace výzkumných projektů 2020

31.08.2020

Souhrn všech výstupů a témat diplomových (magisterských) prací studentů a studentek závěrečného 5. ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE za akademický rok 2019/2020


Přehled vystupujících 23. 4. 2020 - Trendy v logopedii očima studentů - 1. část

1.) Klára Gaňová - Problematika bilingvismu u dvojčat

2.) Tereza Hrdinová - Vývoj řeči u předčasně narozených dětí do 30 měsíců jejich věku

3.) Eva Chobotová - Péče o rozvoj komunikačních kompetencí u dětí raného věku v ústavních podmínkách

4.) Kristina Novotná - Diagnostika komunikace předškolních dětí s poruchou autistického spektra optikou předvýzkumu