POZVÁNKA:                    Prezentace výzkumných projektů 2021 - 1. část

23.04.2021

Ve středu 28. dubna 2021 od 16:00 hodin proběhne první část letošních logopedických prezentací výzkumných projektů závěrečného pátého ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE.

Devět budoucích absolventek představí online formou na komunikační platformě Zoom své výzkumné záměry a zjištění v oblasti logopedie v rámci svých závěrečných (diplomových) prací.

Těšit se můžete, jako vždy, na zajímavá i velmi pestrá aktuální témata, "trendy v logopedii očima studentů" - jejichž podrobnější rozložení i s konkrétními prezentujícími naleznete ve formě přehledu níže v celém článku.

Pozornost bude věnována např. hodnocení a využití testových nástrojů u osob s NKS, hlasové hygieně, tvorbě nových terapeutických materiálů pro osoby s afázií, problematice bilingvismu, dále se otevře také tématika balbuties, či možnosti efektivity zapojení programu znakování s miminky - Baby signs nebo hodnocení metody laryngoskopického vyšetření. ↓Vstup na prezentaci je vítán i ze strany odborné veřejnosti či příznivců logopedie, máte-li o vstup na akci zájem, kontaktujte prosím přímo organizátorku:

Prof. Mgr. Kateřinu Vitáskovou, Ph.D.

a to nejlépe formou emailu: katerina.vitaskova@upol.cz