PŘEHLED: Prezentace výzkumných projektů 2024

09.04.2024

Souhrn všech výstupů a témat diplomových (magisterských) prací studentů a studentek závěrečného 5. ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE za akademický rok 2023 / 2024.

  • Níže se můžete podívat, jaká výzkumná témata se objevovala, včetně období, kdy byla veřejně prezentována.
  • Prezentace bylo možné sledovat také hybridním způsobem, a to jak fyzicky v prostorách PdF UPOL, tak rovněž současně i online přes komunikační platformu Zoom.
  • Děkujeme všem prezentujícím i hostům.

ROZPIS

PREZENTACE DIPLOMOVÝCH PRACÍ - 2024

8:35 - 8:55 - Aneta Krausová

Ontogenetický vývoj procesu komunikace u dětí v kojeneckém a batolecím období

Vedoucí práce:  

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

8:55 - 9:15 - Gabriela Grossová

Role logopeda na neonatologickém oddělení

Vedoucí práce:

Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

9:15 - 9:35 - Veronika Kořistková

Projevy přetrvávajících primárních reflexů u dětí s narušenou komunikační schopností z pohledu logopeda

Vedoucí práce:

Mgr. et Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.

9:40 - 10:00 - Tereza Slováčková

Hodnocení narativních schopností pomocí diagnostického materiálu MAIN

Vedoucí práce:

 Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

10:10 - 10:20 - Veronika Miencilová

Využití barevných folií ke snížení vizuálního stresu u žáků s dyslexií

Vedoucí práce:  

Mgr. et Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.

10:30 - 10:50 - Klára Enderová

Rozvoj jazykové oblasti morfologie podstatných jmen u žáků s vývojovou dysfázií v mladším školním věku

Vedoucí práce:

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.

10:50 - 11:10 - Kamila Bačová

Selektivní mutismus u dospělých osob

v kontextu klinické logopedie: potenciál mobilních aplikací pro podporu a osvětu

Vedoucí práce:

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

11:10 - 11:30 - Veronika Havlíčková

Sebepojetí v kontextu osob se získanou dysartrií

Vedoucí práce:

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

12:00 - 12:20 - Karolína Strejčková

Vliv preterapie na funkcionální komunikaci u osob s demencí ve vybraném zařízení sociálních služeb Karlovarského kraje

Vedoucí práce:  

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská, Ph.D. / Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

12:20 - 12:40 - Denisa Gruntová

Fonologický a sémantický deficit v rámci testu verbální fluence u osob s diagnostikovanou primární progresivní afázií

Vedoucí práce:

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská, Ph.D. / Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

12:40 - 13:00 - Eliška Trčková

Komparace logopedického pohledu na komunikační obtíže osob s pravohemisférovými deficity v České republice a v zahraničí

Vedoucí práce:

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská, Ph.D. / Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

13:00 - 13:20 - Karolína Kohutová

Poruchy hlasu u transgender osob z pohledu logopeda

Vedoucí práce:

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.

13:25 - 13:45 - Svatoslav Reichel

Sociální důsledky neurogenních poruch komunikace u osob po CMP

Vedoucí práce:  

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.

13:45 - 14:05 - Pavla Stiborská

Česká verze screeningového testu opakování vět a pseudoslov "The Grammar and Phonology Screen (GAPS)"

Vedoucí práce:

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.

14:05 - 14:25 - Alžběta Henzlová

Cognitive Communication Checklist for Acquired Brain Injury (CCCABI), česká verze

Vedoucí práce:

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.