PŘEHLED: Prezentace výzkumných projektů 2023

10.04.2023

Souhrn všech výstupů a témat diplomových (magisterských) prací studentů a studentek závěrečného 5. ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE za akademický rok 2022 / 2023.

  • Níže se můžete podívat, jaká výzkumná témata se objevovala, včetně období, kdy byla veřejně prezentována.
  • Prezentace bylo možné sledovat také hybridním způsobem, a to jak fyzicky v prostorách PdF UPOL, tak rovněž současně i online přes komunikační platformu Zoom.
  • Děkujeme všem prezentujícím i hostům.