CENY REKTORA - prestižní ocenění získala Mgr. Barbora Červenková, Ph.D., Mgr. Viktorie Hedvika Pudelková a Mgr. Michaela Zapletalová

16.03.2024
Doktorka a klinická logopedka - Barbora Červenková na letošním slavnostním předávání ceny s rektorem UP - prof. Martinem Procházkou - foto: Vojtěch Duda
Doktorka a klinická logopedka - Barbora Červenková na letošním slavnostním předávání ceny s rektorem UP - prof. Martinem Procházkou - foto: Vojtěch Duda

Ve středu 21. února 2024 na slavnostním předávání Cen rektora získaly prestižní ocenění hned tři logopedky a členky Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu.


Čestné uznání rektora autorům odborných knih za rok 2023 získaly

  • Mgr. Barbora Červenková, Ph.D. - odborná asistentka na PdF UP a klinická logopedka, oceněná kniha/odborná publikace: Vývojová verbální dyspraxie (→ blíže o publikaci ZDE ← ).
  • Mgr. Viktorie Hedvika Pudelková - doktorandka na PdF UP a logopedka ve zdravotnictví, ocenění za odborný článek uveřejněný v Listech klinické logopedie: Porozumění větám u pacientky s mírnou kognitivní poruchou amnestického typu: kazuistika (ZDE náhled na článek ← ).

Magistra a logopedka ve zdravotnictví - Viktorie Hedvika Pudelková na letošním slavnostním předávání ceny s rektorem UP - prof. Martinem Procházkou - foto: Vojtěch Duda
Magistra a logopedka ve zdravotnictví - Viktorie Hedvika Pudelková na letošním slavnostním předávání ceny s rektorem UP - prof. Martinem Procházkou - foto: Vojtěch Duda

A Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studujících bakalářských, nav. magisterských a magisterských studijních programů 2023 získala:

  • Mgr. Michaela Zapletalová - absolventka studijního programu Logopedie na PdF UP a v současné době logopedka ve zdravotnictví, ocenění za diplomovou práci: Analýza jazykových deficitů u osob s neurodegenerativním onemocněním mozku.

Máme radost a všem oceněným moc gratulujeme!

Celý soupis všech udělených cen a čestných uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2023 najdete → ZDE ← (včetně dřívějších ročníků).

Magistra a logopedka ve zdravotnictví - Michaela Zapletalová na letošním slavnostním předávání ceny s rektorem UP - prof. Martinem Procházkou - foto: Vojtěch Duda
Magistra a logopedka ve zdravotnictví - Michaela Zapletalová na letošním slavnostním předávání ceny s rektorem UP - prof. Martinem Procházkou - foto: Vojtěch Duda


Připojená fotogalerie z Cen 21. 2. 2024 - Foto: Vojtěch Duda, UP