Proběhla 2. Jarní logopedická beseda

05.05.2023

V pondělí 3. dubna 2023 od 9:00 hodin proběhla již druhá Jarní logopedická beseda, tentokrát v prostorách velké auly PdF UPOL. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní host přijala: Mgr. Monika NEMCOVÁ, Ph.D., která přednáší na Katedře Logopédie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a která současně na Slovensku působí i v logopedické praxi a dlouhodobě se zabývá tématem narací a narativních schopností u dětí.

Hlavním tématem besedy proto byla zejména NARATIVA a NARACE, administrace a specifika testového nástroje MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives) a možnost volné debaty a DISKUZE (nejen) o slovenské logopedii. Součástí byla také PRAKTICKÁ UKÁZKA práce s testem MAIN a specifika jeho administrace ve slovenské verzi.


Tímto znovu moc děkujeme Mgr. Monice Nemcové, Ph.D., že přijala pozvání na Olomouckou Logopedickou besedu a výborně odprezentovala aktuální důležitá logopedická témata. Moc děkujeme! Poděkování patří také všem, kteří se na organizaci besedy podíleli a pomohli při její realizaci - paní profesorce Kateřině Vitáskové, paní proděkance Janě Kvintové, paní proděkance Petře Šobáňové a panu řediteli - docentovi Jiřímu Langerovi.

Besedou provázela Eliška Šlesingrová.


↓ Na fotografie z 2. Jarní logopedické besedy se můžete podívat v galerii zde: ↓

Foto: Lukáš Blokša / a archiv Logopedická beseda 2023