Proběhla 2. Podzimní logopedická beseda

03.11.2023

V úterý 17. října 2023 od 15:00 hodin proběhla již druhá Podzimní logopedická beseda, tentokrát v prostorách učebny N3 v hlavní budově na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní hosté přijaly: Mgr. Lenka HROCHOVÁ, absolventka Olomoucké logopedie 2019, která v současné době působí jako logopedka ve školství v Rožnově pod Radhoštěm a    Mgr. Veronika RYŠÁNKOVÁ, taktéž absolventka Olomoucké logopedie 2019, která aktuálně působí jako logopedka ve školství v Přerově.

Hlavním tématem besedy proto byla zejména KREATIVITA v logopedii, např. inovace pomůcek pro předškolní a mladší školní děti (včetně tvorby SNOEZELENU) a SCHOPNOST IMPROVIZOVAT v logopedických podmínkách, ale také vlastní autorská tvorba materiálů přímo na míru pro konkrétní děti a zkušenosti z praxe v různých rezortech.

Důležitou součástí se stala (jako již tradičně) také možnost volné debaty a DISKUZE o logopedii na PdF UP, uplatnění, úskalích a možnostech v různých rezortech, kreativitě, a dokonce také o rozličných tipech do praxe. Beseda zahrnovala v neposlední řadě i PRAKTICKOU UKÁZKU dovezených pomůcek přímo od logopedek s komentářem a možností vyzkoušení si pomůcek přímo na místě.


Tímto znovu moc děkujeme Mgr. Lence Hrochové a Mgr. Veronice Ryšánkové, že přijaly pozvání na Olomouckou Logopedickou besedu a výborně odprezentovaly poznatky, tipy a zkušenosti z logopedické praxe nejenom v rezortu školství, ale také v rezortu zdravotnictví. Moc děkujeme! Poděkování patří také všem, kteří se na organizaci besedy podíleli a pomohli při její realizaci - paní profesorce Kateřině Vitáskové a panu řediteli ÚSS - docentovi Jiřímu Langerovi. V neposlední řadě náleží poděkování též paní proděkance Petře Šobáňové a jejímu týmu za propagaci celé události.

Besedou opět provázela a moderovala Eliška Šlesingrová.


↓ Na fotografie z 2. Podzimní logopedické besedy se můžete podívat v galerii zde: ↓

Foto: Lukáš Blokša / a archiv Logopedická beseda 2023