POZVÁNKA: III. Jarní Logopedická beseda - 2. část

09.04.2024

V pondělí 22. dubna 2024 od 11:15 hodin proběhne již třetí Jarní logopedická beseda v prostorách Velké auly na Žižkově náměstí v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní host přijala:

  • Mgr. Viola PACLÍKOVÁ,  absolventka olomoucké logopedie, která v současné době působí jako logopedka ve školství v MŠ Za Branou a v DS Myška, ale také jako logopedka věnující se hiporehabilitaci ve stájích Horticon, kde již dlouhodobě propojuje hiporehabilitaci s logopedií.
  • "Jsem zapálená logopedka, spoluautorka metody logopedie s koňmi a související metodiky. Ukazuji lidem, že logopedie není jen "nutné zlo" v podobě bezduchého opakování slovíček. Inspiruji děti a rodiče k hravé a zábavné logopedii u nich doma,"


Tématem besedy bude propojení logopedie a hiporehabilitace, logoped ve školském rezortu a specifika působení logopeda v rámci práce s koňmi.

Dále bude všem zájemcům opět otevřena i možnost volné debaty a DISKUZE (nejen) o logopedii. Celá akce je konaná pod záštitou DNŮ VĚDY A UMĚNÍ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Beseda je primárně určena všem studentkám a studentům všech ročníků studijního programu olomoucké logopedie, ale zúčastnit se jí mohou také všichni zájemci o tento obor, zájemci o téma logopedie ve školství a logopedické péče v kontextu hiporehabilitace.

Účast je obecně otevřená komukoliv, koho téma zajímá a chtěl by se dozvědět více.

!!! Srdečně VÁS zveme a těšíme se na VÁS !!!