Zapojte se do AKTUÁLNÍCH výzkumů oddělení Logopedie

27.10.2021

Máte chvíli času nazbyt, zajímá vás logopedická oblast a chcete se podílet na nejnovějším vědeckém bádání? Pak určitě neváhejte a zapojte se do následujícího či následujících výzkumů. Spolupráce je rychlá, hravou formou a navíc tím pomůžete vědeckému pokroku v oblasti logopedie, zjistíte o sobě něco nového a třeba získáte také další inspiraci.

Velice děkujeme - pokud Vás zajímá více, můžete se podívat přímo na stránku, kde jsou podrobněji vypsány aktuální výzkumy Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu na PdF UP, včetně osob, které se na nich nyní podílejí.Zapojte se do unikátního výzkumu čtení

VÍCE O VÝZKUMU:

 • V tomto výzkumu můžete pomocí krátké aktivity přispět k rozvoji poznání toho, jak člověk čte.
 • Cílem výzkumu je ověřit vliv vybraných vlastností českých slov na proces rozpoznávání slov u dospělých osob s dyslexií a bez dyslexie.
 • Účast ve výzkumu obnáší zodpovězení úvodních otázek sloužících ke správnému zařazení účastníků při analýze dat, dále úkol lexikálního rozhodování a několik závěrečných otázek sledujících podmínky, při kterých jste úkol vyplňovali.
 • Úkolem účastníka je sledovat okno prohlížeče, které se otevře po zahájení úkolu. Na obrazovce se postupně objevuje vždy jedno slovo nebo nesmyslné slovo (pseudoslovo) a účastník se snaží co nejrychleji a nejpřesněji určit, zda to, co vidí na obrazovce, je existující české slovo nebo nikoli.
 • Své odpovědi zaznamenává účastník stisknutím dané klávesy na klávesnici.
 • Celý úkol trvá cca 20 minut.

Další výzkumy a výzkumné projekty:


VÍCE O VÝZKUMU:

 • Tzv. ICS škála slouží k včasnému záchytu narušené komunikační schopnosti (NKS) u dítěte.
 • Škálu vyplňuje rodič dítěte.
 • Na základě nízkého skóre lze doporučit další návštěvu dítěte u odborníka - klinického logopeda, a tak řešit obtíže s komunikací včas.
 • Dotazník je určen pro rodiče dětí ve věku od 3 do 6 let.
 • Pro Vaši účast ve výzkumu prosím vyplňte určený dotazník.
 • Dotazník obsahuje otázky týkající se řeči Vašeho dítěte a toho, jak Vy hodnotíte její srozumitelnost. Dále je zde zařazeno několik otázek týkajících se informací o Vás a Vašem dítěti (věk, užívaný jazyk atd.). Tyto otázky nám slouží ke správnému vyhodnocení získaných dat.
 • Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut času.