VOLBY do "velkého" akademického senátu UPOL

10.05.2020

V týdnu od 19. do 25. května 2020 se uskuteční volby do akademického senátu Univerzity Palackého (tzv. "velkého senátu") a do akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (tzv. "malého fakultního senátu") v Olomouci. Do obou senátů můžete volit z řad speciální pedagogiky a Ústavu speciálněpedagogických studií - podívejte se nyní na kandidáty do "velkého" celouniverzitního senátu i na jejich volební program, který naleznete na stránkách ústavu → ZDE


Volby do "velkého" akademického senátu UP - kandidáti z řad akademiků

Doc. Kateřina Vitásková i doc. Jiří Langer jsou senátory Akademického senátu UP již několikáté funkční období, doc. Langer vykonává již druhé funkční období funkci předsedy Akademického senátu UP. Oba tak disponují značnými zkušenostmi, jsou považováni za klíčové osobnosti senátu i univerzity a jsou tak vhodnými reprezentanty fakulty ve vrcholném orgánu univerzity. Oba se velmi zodpovědně zapojují do činnosti Akademického senátu UP, z dosavadních 22 zasedání dosahuje jejich účast 95 %, resp. 100 %.