VOLBY do "malého" akademického senátu PdF UPOL

11.05.2020

V týdnu od 19. do 25. května 2020 se uskuteční volby do akademického senátu Univerzity Palackého (tzv. "velkého senátu") a do akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (tzv. "malého fakultního senátu") v Olomouci. Do obou senátů můžete volit z řad speciální pedagogiky a Ústavu speciálněpedagogických studií - podívejte se nyní na kandidáty do fakultního senátu PdF UP i na jejich volební program, který naleznete na stránkách ústavu → ZDE 


Volby do "malého, fakultního" akademického senátu PdF UP - kandidáti:

  • Podpoříme zlepšení průběžného dialogu vedení fakulty, vyučujících (i externistů) a studentů navzájem.
  • Budeme usilovat o zvýšení informovanosti všech členů akademické obce o krocích a opatřeních vedení fakulty a kateder.
  • Zasadíme se o vznik fakultního newsletteru, který přispěje k lepší orientaci členů akademické obce ve vnitřním životě fakulty, možnostech a příležitostech vzdělávacích i výzkumných aktivit.
  • Budeme prosazovat lepší pokrytí signálu Wi-Fi ve všech prostorách (budovách) fakulty.
  • IT systémy musí sloužit nám a ne my jim. Zadávání závěrečných prací, cestovních příkazů a všeho dalšího musí být jednoduché a méně náročné než dřívější systém.
  • Provedeme analýzu využití počítačových učeben a v případě potřeby se zasadíme o vznik "prostoru pro studium" (čítárna, knihovna).
  • Zasadíme se o zlepšení vybavení místností určených k odpočinku a relaxaci, např. i dovybavením jednoduchého kuchyňského koutu apod.
  • Provedeme analýzu spokojenosti s provozem bufetu v suterénu fakulty (provozní doba, ceny, sortiment) a v případě potřeby navrhneme alternativní řešení adekvátnější našim žaludkům, mozkům i peněženkám.
  • Zasadíme se o dovybavení prostor fakulty na ul. Purkrabská - o další bezobslužné automaty se sortimentem občerstvení (bagety, nealko apod.).