Sanatoria Klimkovice se stala fakultním pracovištěm PDF UP

01.01.2020

Spolupráce Sanatorií Klimkovice s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci představuje důležité propojení praxe s teorií v rámci výuky a nabízí tak k obohacení studia široké spektrum nových technologií, mnohdy jinde v republice nedostupných. O spolupráci a jejích benefitech napsal také Žurnál online. ↓ ↓

Článek vyšel v již zmíněném Žurnálu online UP a je možné do jeho plného textu nahlédnout přes odkaz → ZDEV článku se ke spolupráci lázní a fakulty vyjádřila také garantka oboru logopedie na PDF UP - doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.