Rozhovor - PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D.: "Když zazní Logopedie UPOL, vybavím si své sny a přání se zde dostat,"

14.02.2022

ROZHOVOR s logopedkou, odbornou asistentkou a pedagožkou Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, autorkou a spoluautorkou publikací o autismu v kontextu logopedie, řešitelkou a spoluřešitelkou mnoha odborných logopedických projektů a mimo to také absolventkou olomoucké logopedie, která v současné době opět působí na olomouckém Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu. Jak vzpomíná na své studium, co pro ni logopedie znamená, nebo také, co by vzkázala současným studentům logopedie? ↓ Přečtěte si celý rozhovor. ↓

Co se Vám vybaví (jak vnímáte), když zazní: "logopedie UPOL"?

 • Když se řekne Logopedie na UPOL, tak si vybavím svoje sny a přání se na tento obor dostat.
 • Dále realitu a radost z toho, že jsem zkoušky úspěšně udělala a také vlastní studium jak teoretické, tak praktické. A stále jsem s tímto slovním spojením v kontaktu, protože pro mě v současné době znamená práci na Pedagogické fakultě, kam se po rodičovské dovolené vracím.

Co bylo pro Vás v rámci studia olomoucké logopedie nejpřínosnější? Je třeba něco, z čeho těžíte dodnes?

 • Přínosné bylo celé studium. Nemohu říci, co konkrétně, protože se postupem času ukazuje, že i to, co jsem vnímala za méně přínosné, je v praxi a při dalším studiu potřebné.

Na co ze studia ráda vzpomínáte?

 • Vzpomínám ráda na náš malý "logopedický kolektiv". Při studiu nás bylo 15 studentek a byly jsme dobře sehrané, propojené. Vzájemně jsme si jako kolektiv "sedly" a předávaly si poznatky a zkušenosti. V kontaktu jsem s některými stále.

Na základě čeho jste se rozhodovala, že půjdete studovat zrovna logopedii na UPOL? Kdybyste mohla volit znovu, měnila byste, nebo ne?

 • Mé rozhodnutí jít studovat na UPOL vyplynulo z vlastní zkušenosti s rodinným příbuzným, který měl narušenou komunikační schopnost. Vyrůstala jsem v prostředí, kde byla kolem mě logopedie.

Co byste vzkázala současným studentkám/studentům logopedie?

 • Současným studentům logopedie bych vzkázala, že si vybrali krásný obor, který může velice obohatit nejen je samé, ale také umožňuje pomáhat komunikovat a rozvíjet lidi všech věkových kategorií.

Co pro Vás znamená "logopedie"?

 • Logopedie pro mě znamená nejen zaměstnání a moji práci, ale především možnost, jak pomoci s rozvojem komunikace a radost, když můžu někomu pomoci.

Co Vás motivuje, pozitivně pomáhá, v horších chvílích?

 • Největší motivací a inspirací jsou pro mě moje dvě děti :)

Co Vás na logopedii nejvíce baví?

 • Na logopedii mě nejvíce baví široká škála obtíží, různorodost každého klienta, každého studenta a kreativita, kterou může logoped a pedagog do své práce vložit.

Máte nějakou oblíbenou logopedickou osobnost? Někoho, ke komu vzhlížíte, kdo Vás třeba inspiruje, motivuje?

 • Velkou inspirací byli a jsou pro mě moji učitelé, kteří mě provázeli při magisterském i doktorském studiu. Můžu jmenovat paní prof. Kateřinu Vitáskovou, paní doktorku Mlčákovou. Velice na mě také zapůsobil pan profesor Lechta, kterého jsem potkala v rámci konferencí a publikační činnosti.

Setkala jste se už v praxi s nějakou reakcí - pozitivní, či negativní - když jste řekla, že máte vystudovanou logopedii právě v Olomouci?

 • V praxi jsem se setkala s pozitivními reakcemi, protože studium jednooborové logopedie na PdF UPOL v Olomouci je vnímáno i u odborníků v praxi jako kvalitní, dobrá a všestranná příprava.

Jaká publikace je Vaše oblíbená, která Vám třeba pomohla co do přínosnosti?

 • Je těžké odpovědět, která publikace je moje oblíbená, protože téměř v každé logopedické publikaci můžete najít nějakou inspiraci do praxe či zamyšlení. Mezi mé oblíbené publikace patří především knihy od profesora Matějčka.

 

- Medailonek -

PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D. (rozená Říhová)

Logopedka / UPOL / odborná asistentka / pedagožka

Logopedka, v současné době opět působící na Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu ÚSS PdF UPOL.

Jejím hlavním výzkumným zaměřením je problematika poruch autistického spektra (PAS), ale zabývá se i dalšími tématy narušené komunikační schopnosti.

V rámci svého působení na Univerzitě Palackého v Olomouci se podílela na řadě výjimečných projektů, publikovala mnoho studií, zajímavá je také její tvůrčí a publikační činnost.


V médiích např. → ZDE

Profil na stránkách ÚSS → ZDE  a ZDE

Kontakt: alena.hlavinkova@upol.cz

PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D.

V publikační činnosti

Odkaz na působení a plnou publikační činnost i projekty ← Některé vybrané:

- 2012 - Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra (odborná publikace pro logopedy) -  ŘÍHOVÁ, A.; VITÁSKOVÁ, K., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN: 978-80-244-2908-3

- 2012 - The Current Role of Speech-Language Therapists in the Diagnosis and Complex Intervention in Children with Autism Spectrum Disorder in the Czech Republic (článek) VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. - dostupné → ZDE

- 2011 - Poruchy autistického spektra (pomoc pro rodiče dětí s PAS) - ŘÍHOVÁ, A.; a kolektiv, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN: 978-80-244-2677-8

- 2011 / 2012 - Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace (Projekt FRVŠ), studijní text  → ZDE

Profil na Databázi knih:

PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D. (rozená Říhová):

Dostupný  ZDE

Kontakt:

Email:

alena.hlavinkova@upol.cz- Nejznámější odborné publikace -