Rozhovor - PaedDr. Irena Cudlínová: "Olomoucké studium logopedie má skvělé renomé,"

05.03.2020

ROZHOVOR s klinickou logopedkou, předsedkyní Asociace klinických logopedů (AKL) ČR, jednatelkou za AKL ČR, členkou lékařské komory ČR, členkou organizací i nadací a také absolventkou olomoucké logopedie. Vzpomínání na studium, pohled na logopedii jako takovou, tipy pro současné studenty, přiblížení každodenní praxe, ale i úvahy o budoucnosti oboru. ↓ Přečtěte si celý rozhovor. ↓

Co bylo pro Vás v rámci studia olomoucké logopedie nejpřínosnější? Je třeba něco, z čeho těžíte dodnes?

 • Studium jsem začala před 38 lety, byla jiná doba a jiné požadavky, ale vystudovala jsem obor, který mám ráda a ráda ho dělám dodnes.

Na co ze studia ráda vzpomínáte?

 • Na dobré vztahy s vyučujícími (i externisty), na přátele a na skvělý studentský život.

Na základě čeho, jste se rozhodovala, že půjdete studovat zrovna logopedii na UPOL? Kdybyste mohla volit znovu, měnila byste, nebo ne? 

 • Speciální pedagogiku jsem začala studovat v r. 1981 a byla to volba č. II. a Olomouc, je to moje rodné město, kde jsem žila a kde jsem i chtěla studovat. Na I. volbu - zvolenou VŠ - jsem se nedostala.

Co byste vzkázala současným studentkám/studentům logopedie?

 • Vydržet do konce a nevzdávat se, nynější studium stojí za to a praxe bude odměnou.

Je něco, co byste třeba poradila současným studentům/studentkám logopedie? Nějaký tip?

 • Najít si dobrého, kvalitního klinického logopeda pro studentskou praxi, protože vím, že první seznámení s oborem v praxi vás hodně ovlivní.

Co pro Vás znamená "logopedie"?

 • Úžasný, smysluplný zdravotnický obor, který zahrnuje poznatky z jiných souvisejících oborů a jde stále vpřed, stále se rozvíjí.

Proč jste si vybrala povolání logopedky?

 • Byla to druhá volba a jaksi "volba naslepo".

Co Vás motivuje, pozitivně pomáhá, v horších chvílích? 

 • Radost pacientů z pozitivních reedukačních postupů s dobrým výsledkem, pomoc rodičům.

Co Vás na logopedii nejvíce baví?

 • Věková všestrannost - klinická logopedie zahrnuje pacienty od 0 - 99 let.

Máte nějakou oblíbenou logopedickou osobnost? Někoho, ke komu vzhlížíte, kdo Vás třeba inspiruje, motivuje?

 • Určitě - např. náš logopedický guru: dr. Anna Salomonová, jedna ze zakladatelek klinické logopedie v rezortu zdravotnictví nebo nynější kolegové, kteří sklízí mezinárodní úspěchy v oblasti vědy a výzkumu v oboru klinické logopedie.
Měla jste dopředu nějakou mylnou představu / povědomí / předsudek/, který Vám studium, nebo kontakt s praxí, následně vyvrátil / osvětlil?

 • Ne.

Můžete prosím popsat, jak vypadá Váš typický běžný den v práci? 

 • Pracuji od 8.00, ale do práce jezdím dříve, abych si připravila karty pacientů a pomůcky, testy, programy, aj. Protože preferuji pro pacienty objednávkový systém, snažím se mít za den různé druhy diagnóz, aby se práce nestala stereotypní (př. první pacient je s dg. balbuties, druhý s dyslálií, třetí dospělý pacient s afázií, a tak podobně). Pracuji 3x týdně do 17.00, 2x týdně mám krátký den do 13.00. Přes poledne mám hodinovou pauzu.

Setkala jste se už v praxi s nějakou reakcí - pozitivní, či negativní - když jste řekla, že máte vystudovanou logopedii právě v Olomouci? 

 • Ano, většinou pozitivní. Olomoucké studium jednooborové logopedie má skvělé renomé, studenti jsou velmi dobře připraveni pro praxi a mají odpovídající znalosti.

Z čeho, popř. jak se připravujete do práce? Máte třeba nějaké publikace, z kterých čerpáte nejvíce? A kolik času trávíte asi cca přípravami na klienty/pacienty? 

 • Za roky praxe si přípravu dělám v práci - dle dg., podle psychického stavu pacienta a také jsem se naučila kouzlu improvizace.

Jaká publikace je Vaše oblíbená, která Vám třeba pomohla co do přínosnosti? 

 • Těch publikací je samozřejmě velmi mnoho, přes české: od prof. Seemana - Poruchy dětské řeči (starší publikace) po nynější Kompendium klinické logopedie od doc. Neubauera, různé publikace z oblasti neurologie, psychologie,.. a zahraniční publikace od slovenského afaziologa prof. Cséfalvaye po další současné zahraniční odborníky: př.: Bishop, Rutter, Logemann a další.

Co může očekávat klient/pacient, který přijde k Vám do ordinace/nemocnice/ambulance? 

 • Určitě odbornou pomoc v oblasti komunikace.

Mohla byste vybrat nějakou Vaši oblíbenou pomůcku/aktivitu, kterou ráda při práci s klienty/pacienty používáte? 

 • Záleží na dg. - např. výukové programy na PC, tabletu, logopedické hry pro děti (Duha), obrázkové dějové sady, Afatický slovník, testové baterie a jiné.

Máte nějaký sen (myšlenku, kterou byste chtěla zrealizovat), který se váže na Vaši profesi? 

 • Studium klinické logopedie na lékařské fakultě - je to zdravotnický obor a podobně jako adiktologie, fyzioterapie, svým zaměřením na LF patří. Také bych byla ráda, kdyby vznikly specializace v rámci klinické logopedie (př. afaziolog, specialista na PAS, na neurovývojové poruchy, a tak podobně).

Na čem dle Vašeho názoru stojí úspěch logopeda? 

 • V odborných znalostech, v přístupu k dg. a v trpělivosti, v osobnosti logopeda,...

Je něco, co byste chtěla vzkázat dětem/dospělým, kteří se právě chystají poprvé navštívit logopeda a neví co od toho čekat, mají strach...? 

 • Není čeho se bát - "kdo nezkusí x nezjistí" a pokud to dokážu, určitě pomůžu.

- Medailonek -

PaedDr. Irena Cudlínová

Klinická logopedka / Ambulance / Zdravotnictví / Členka lékařské komory ČR / Předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR / Předsedkyně rady AKL ČR

Klinická logopedka působící ve zdravotnictví, s vlastní privátní ordinací klinické logopedie. Členka organizace HELP klub, Nadace Patrik dětem, APLA.

Webové stránky ordinace

PaedDr. Irena Cudlínová

V médiích

-  12 / 2019 - Časopis AKL ČR - Listy klinické logopedie, str. 72 rozhovor

- 3 / 2019 - Deník.cz - článek

- 9 / 2018 - Logopedická intervence u dětí se specifickými chromozomálními vadami, 2018, Revista Italiana on line "La Care", A.I.C.I.P, Itálie

- 3 / 2018 - Česká televize - článek

-  Ordinace roku - rozhovor

- Vlastní publikační činnost