Rozhovor - Mgr. Gabriela Solná: "Logopedie je pozitivní, velmi tvůrčí a také zodpovědná práce,"

25.03.2020

ROZHOVOR s klinickou logopedkou, místopředsedkyní Asociace klinických logopedů (AKL) ČR, přední autorkou metodiky práce s lidmi s poruchami polykání, kreativní inovátorkou, snažící se tvořit nové testové materiály v logopedické diagnostice a mimo to také absolventkou olomoucké logopedie, která pracuje na neurologickém oddělení nemocnice. Pohled zpátky na studium, co představuje motivaci v každodenním úsilí a jak logopedická práce v nemocnici vypadá, představy a vize do budoucna, ale také rady pro současné studenty a přiblížení oblíbených osobností či publikací. ↓ Přečtěte si celý rozhovor. ↓ 

Co bylo pro Vás v rámci studia olomoucké logopedie nejpřínosnější? Je třeba něco, z čeho těžíte dodnes?

 • Velmi dobré byly hodiny na lékařské fakultě, audiologie, neurologie, náslechy na ortodoncii, apod. 

Na co ze studia ráda vzpomínáte?

 • Na vše, na krásnou Olomouc, zajímavé přednášky, dobrý kolektiv studentů.

Co byste vzkázala současným studentkám/studentům logopedie?

 • Že si vybraly krásný obor, aby se za dobrým místem třeba nebály stěhovat.

Na základě čeho, jste se rozhodovala, že půjdete studovat zrovna logopedii na UPOL? Kdybyste mohla volit znovu, měnila byste, nebo ne?

 • Po střední pedagogické škole jsem chtěla studovat český jazyk a výtvarnou výchovu. Bohužel jsem se nedostala a rok jsem pracovala v mateřské škole. Nápad jít studovat logopedii vznikl tam, přímo mezi dětmi. Bylo to vždy velmi prestižní studium, na které bylo obtížné se dostat, zkusila jsem to a měla radost, že to vyšlo. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala, je to krásná práce.

Co pro Vás znamená "logopedie"? 

 • Krásná práce s pacienty, kteří mají nějaké potíže v komunikaci nebo polykání. Mezi lidmi je stále mylně logopedie pouze spojována s artikulací, ale to je jen úplný vrchol ledovce.

Proč jste si vybrala povolání logopedky?

 • Protože je to pozitivní a velmi tvůrčí a taky zodpovědná práce.

Co Vás motivuje, pozitivně pomáhá, v horších chvílích?

 • Dětský úsměv - čím dál více mám ráda práci s těmi nejmenšími.

Co Vás na logopedii nejvíce baví?

 • Moc ráda zapojuji nové techniky, testy, pomůcky. Baví mě radost dětských i dospělých pacientů, když se jim něco daří.

Máte nějakou oblíbenou logopedickou osobnost? Někoho, ke komu vzhlížíte, kdo Vás třeba inspiruje, motivuje?

 • Je jich určitě více. Jsem velmi ráda, že máme v oboru kolegyni Barču Červenkovou, která je velmi vzdělaná, skromná, úžasný člověk, terapeut i diagnostik a umí navíc předávat své znalosti dál. Taky velmi obdivuji naše slovenské kolegy, doc. Kapalkovou, prof. Csefalvaye a další. 

Měla jste dopředu nějakou mylnou představu / povědomí / předsudek/, který Vám studium, nebo kontakt s praxí, následně vyvrátil / osvětlil?

 • Asi jsem si chvíli myslela, že když se něco naučím, tak to budu už umět, ale mám pocit, že se potřebuji učit a vzdělávat stále, a že je mnoho informací a dovedností, které bych chtěla zvládat a asi to nikdy nebude mít konec, a to je vlastně dobře.

Můžete prosím popsat, jak vypadá Váš typický běžný den v práci?

 • Pracuji na neurologii v nemocnici, program mé práce je podřízený chodu oddělení a pacientům. Ráno a odpoledne chodí pacienti do ambulance, dopoledne pracuji s lidmi na lůžkových odděleních.


Z čeho, popř. jak se připravujete do práce? Máte třeba nějaké publikace, z kterých čerpáte nejvíce? A kolik času trávíte asi cca přípravami na klienty/pacienty?

 • Novinky zapojuji v posledních letech, např. hodně z kurzů doc. Kapalkové

Jaká publikace je Vaše oblíbená, která Vám třeba pomohla co do přínosnosti?

 • Od kolegyně Červenkové je skvělá kniha Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku.

Co může očekávat klient/pacient, který přijde k Vám do ordinace/nemocnice/ambulance?

 • Snad snahu co nejlépe diagnostikovat a pochopit hlavní problém, se kterým přichází a nabídnout i adekvátní terapii. Někdy je těžké splnit všechna očekávání, z podstaty věci to mnohokrát nejde.

Mohla byste vybrat nějakou Vaši oblíbenou pomůcku/aktivitu, kterou ráda při práci s klienty/pacienty používáte?

 • Asi hru na obchod s dětmi :), mám z Penny hračky reálných potravin a k tomu vozíček a kasu a děti, už od těch nejmenších i včetně těch téměř nemluvících, tu hru milují.

Máte nějaký sen (myšlenku, kterou byste chtěla zrealizovat), který se váže na Vaši profesi?

 • Ano, snažím se podporovat i tvořit pro dětskou klientelu nové diagnostické materiály, které nám chybějí.

Je něco, co byste chtěla vzkázat dětem/dospělým, kteří se právě chystají poprvé navštívit logopeda a neví co od toho čekat, mají strach...? 

 • Přála bych jim potkat toho pro ně správného logopeda, poradila bych jim, ať se poptají u svých lékařů nebo kamarádek, nechají si někoho doporučit a popř. se nebojí jej změnit.

Na čem dle Vašeho názoru stojí úspěch logopeda?

 • Na jeho odborné erudici, v kombinaci s dobrou empatickou osobností.- Medailonek -

Mgr. Gabriela Solná

Klinická logopedka / Nemocnice / Zdravotnictví / Místopředsedkyně Asociace klinických logopedů ČR

Klinická logopedka, pracující jak s dospělými, tak s dětmi. Tvůrkyně a inovátorka, hledající nové možnosti v diagnostice, snažící se vytvářet nové testové materiály. Autorka unikátních stránek o logopedických aplikacích - i-logo.cz  a také publikací o problematice dysfagií - Standard péče o pacienty s dysfagií, prezentace dysfagie. Propagátorka osvětové činnosti, vystupující nezřídka v médiích.

Mgr. Gabriela Solná

V médiích

- 7 / 2018 - Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě v ČR - příspěvek - časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

- 3 / 2017 - workshop a přednáška na Ústavu speciálněpedagogických studií UPOL (uss.upol.cz)

- 3 / 2016 - Babysigns.cz - článek

- 12 / 2015 - Proděti.cz - článek

- 10 / 2013 - Náš Agel.cz - článek

- 7 / 2013 - novinky. cz - článek

- 4 / 2012 - SAMA DOMA (ČT) Vývoj řeči u dětí - chat

- 5 / 2011 - Betynka - článek v časopise

- Aligames.cz - reference

- Medvik. cz - článek - Terapie pravostranné homonymní hemianopsie a amnestické afázie