Proběhla 1. Jarní Logopedická beseda

09.04.2022


Ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 12:00 hodin proběhla první Jarní logopedická beseda v prostorách malé auly PdF UPOL. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní hosté přijaly:

Mgr. Eva Halfarová a Mgr. Agáta Ptáčková, které jsou nejenom logopedky působící ve zdravotnicví, ale rovněž absolventky Olomoucké logopedie na PdF UPOL.

Beseda byla primárně určena studentkám a studentům všech ročníků studijního programu Olomoucké logopedie, ale zúčastnit se jí mohli také všichni zájemci o tento obor, nebo příznivci logopedie. V rámci besedy byly prezentovány 2 přednášky a poté měli návštěvníci možnost hostům pokládat nejrůznější otázky. Mezi nejčastěji probíranými tématy byla úloha logopeda ve zdravotnicví a její specifika, postgraduální vzdělávání, ale i práce s pacienty, logopedickými pomůckami a publikacemi.

Otevřelo se také téma srovnání působení v ambulanci klinické logopedie a v nemocnici, z pohledu hostujících logopedek. V rámci přednášky nechyběly ani konkrétní komentované video ukázky z logopedické terapie.


Tímto znovu moc děkujeme Mgr. Evě Halfarové a Mgr. Agátě Ptáčkové, že přijaly pozvání na Olomouckou Logopedickou besedu a výborně odprezentovaly postgraduální působení logopeda. Moc děkujeme! Poděkování patří také všem, kteří se na organizaci besedy podíleli a paní prof. Mgr. Kateřině Vitáskové, Ph.D., která konání besedy zaštítila.


↓ Na fotografie z Jarní logopedické besedy se můžete podívat v galerii zde: ↓