Právě vyšla NOVÁ publikace olomoucké logopedie!                      - Už ji máte?

19.09.2021

Právě čerstvě vyšla z tisku! Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu PdF UP pod vedením prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph. D. shrnuje ve své nové publikaci - Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu - výzkumné logopedické výstupy oddělení logopedie UP.

V publikaci najdete rozličná logopedická témata a výzkumná zjištění napříč různými okruhy NKS, včetně slovníčku pojmů na konci knihy! Kniha je k dispozici jak v tištěné verzi, tak v Pdf verzi jako e-kniha.

↓   Stačí si jen vybrat. ;)   ↓


Kniha je dostupná také na databázi → BOOKPORT