POZVÁNKA:                    Prezentace výzkumných projektů 2022 - 1. část

10.04.2022

V úterý 12. dubna 2022 od 15:30 hodin a ve středu 13. dubna 2022 od 15:30 proběhne první část letošních logopedických prezentací výzkumných projektů závěrečného pátého ročníku studijního programu OLOMOUCKÉ LOGOPEDIE.

Celkem patnáct budoucích absolventek představí ve dvou dnech hybridní formou (fyzicky v Malé aule PdF UPOL a současně online přes komunikační platformu Zoom) své výzkumné záměry a zjištění v oblasti logopedie v rámci svých závěrečných (diplomových) prací.

Těšit se můžete, jako vždy, na zajímavá i velmi pestrá aktuální témata, "trendy v logopedii očima studentů" - jejichž podrobnější rozložení i s konkrétními prezentujícími naleznete ve formě přehledu níže v celém článku.

Pozornost bude věnována v prvním dni (úterý 12. 4.) např.: neurokognitivním poruchám, bilingvismu u osob s afázií, využití myofunkční terapie u osob se Syndromem obstrukční spánkové apnoe, ale také autorské tvorbě. Především tvorbě norem, tvorbě nahrávek hlasového pole či tvorbě herních logopedických pomůcek.

V druhém dni (středa 13.4.) se pak můžete těšit např. na: problematiku bilingvismu (čeština-španělština), specifika logopedické péče v případě Angelmanova syndromu, dále zazní specifika úpravy textu pro osoby se sluchovým postižením, diagnostika porozumění řeči u předškolních vietnamských dětí, nebo kvalita života u dítěte s orofaciálním rozštěpem. Představí se ale také téma analýzy některých aplikací v logopedické intervenci, či tvorba aplikace pro děti s vývojovou dysfázií.


Prezentace můžete v obou dnech navštívit buď přímo fyzicky v Malé aule PdF UP, anebo online přes platformu Zoom:


https://cesnet.zoom.us/j/91519551110?pwd=ZW52UWdQVUh2bEhLOWlyTjhvcmlPdz09Vstup na prezentaci je vítán i ze strany odborné veřejnosti či příznivců logopedie, máte-li o vstup na akci zájem, můžete přijít buď fyzicky do Malé auly Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, anebo se můžete připojit také online přes tento odkaz:

Odkaz na připojení přes ZOOM

https://cesnet.zoom.us/j/91519551110?pwd=ZW52UWdQVUh2bEhLOWlyTjhvcmlPdz09