POZVÁNKA: Prezentace výzkumných projektů - 1. část

22.04.2020

23. dubna 2020 od 13:00 hodin proběhne první prezentace výzkumných projektů studentek závěrečného pátého ročníku studijního programu LOGOPEDIEI tentokrát se představí velmi zajímavá témata, úvodní skupina čtyř studentek nastíní své výzkumné záměry a zjištění v oblasti logopedie v rámci svých závěrečných (diplomových) prací.

Zazní problematika: bilingvismu u dvojčat, vývoj řeči u předčasně narozených dětí, péče o rozvoj komunikačních schopností u dětí raného věku v podmínkách ústavů i téma diagnostiky komunikace u dětí s poruchou autistického spektra (PAS) v předškolním věku. 


V prezentaci 23. dubna 2020 vystoupí:

1.) Klára Gaňová - Problematika bilingvismu u dvojčat

2.) Tereza Hrdinová - Vývoj řeči u předčasně narozených dětí do 30 měsíců jejich věku

3.) Eva Chobotová - Péče o rozvoj komunikačních kompetencí u dětí raného věku v ústavních                                            podmínkách

4.) Kristina Novotná - Diagnostika komunikace předškolních dětí s poruchou autistického spektra                                        optikou předvýzkumu