POZVÁNKA: II. Jarní Logopedická beseda

01.04.2023


V pondělí 3. dubna 2023 od 9:00 hodin proběhne druhá Jarní logopedická beseda v prostorách Velké auly v hlavní budově PdF UPOL. Pozvání na logopedickou besedu jako hlavní host přijala:

Mgr. Monika NEMCOVÁ, Ph.D. z Katedry Logopédie z Univerzity Komenského v Bratislavě, která současně na Slovensku působí i v logopedické praxi a dlouhodobě se zabývá tématem narací a narativních schopností u dětí.

Tématem besedy budou NARATIVA a NARACE, administrace a specifika testového nástroje MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives) a možnost volné debaty a DISKUZE (nejen) o slovenské logopedii. Součástí bude také PRAKTICKÁ UKÁZKA.

Beseda je primárně určena všem studentkám a studentům všech ročníků studijního programu Olomoucké logopedie, ale zúčastnit se jí mohou také všichni zájemci o tento obor, zájemci o téma narací, které má přesah do jazykovědy a tudíž i do jiných vědních oborů - a nebo příznivci logopedie. Účast je obecně otevřená komukoliv, koho téma zajímá a chtěl by se dozvědět více.


!!! Srdečně VÁS zveme a těšíme se na VÁS !!!