NOVÁ odborná publikace olomoucké logopedie! - Už ji máte?

18.02.2023
Nejnovější logopedická publikace olomoucké logopedie oceněná rektorem UP - foto Vydavatelství UP
Nejnovější logopedická publikace olomoucké logopedie oceněná rektorem UP - foto Vydavatelství UP

Nejnovější knížka! Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu PdF UP pod vedením prof. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph. D. shrnuje ve své nové publikaci - Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu - výzkumné logopedické výstupy oddělení logopedie UP.

V publikaci najdete rozličná logopedická témata a výzkumná zjištění napříč různými okruhy NKS, včetně slovníčku pojmů na konci knihy! Kniha je k dispozici jak v tištěné verzi, tak v Pdf verzi jako e-kniha.

↓ Stačí si jen vybrat. ;) ↓


Kniha je dostupná také na databázi → BOOKPORT