Logotheo - "Upol je Mekka logopedie!"

06.12.2019

Také internetové stránky Logotheo sdružují informace o tom, kde a jak studovat logopedii a také zde nechybí zmínka o Univerzitě Palackého v Olomouci, dokonce se zde píše, tak jak je uvedeno v titulku, že se v případě UPOLu jedná o něco jako Mekku logopedie.

Pravdou je, že LOGOPEDIE na Univerzitě Palackého vychází z opravdu dlouholeté tradice a jedinečného konceptu studia, který kombinuje velké množství odborných znalostí se stejně značným množstvím praxe.

Studenti mají možnost se prakticky okamžitě dostat do kontaktu s oborem v celé jeho šíři. Je podporována kreativita - např. v podobě úkolu vytvořit svou vlastní logopedickou pomůcku, ale také znalosti z oblasti pedagogiky i medicíny.

Logopedie na UP je propojením všech potřebných vědomostí v uceleném pětiletém studiu.