Rozhovor - Mgr. Lucie Václavíková: "Na studiu logopedie na UPOL oceňuji zejména jeho rozmanitost,"

22.04.2020

ROZHOVOR s logopedkouabsolventkou olomoucké logopedie, studentkou doktorského studijního programu Speciální pedagogika na PdF UPOL a dlouholetou členkou Asociace studentů speciální pedagogiky. Publikuje v Česku i zahraničí, vyučuje na PdF UPOL a podílí se na tvorbě nových logopedických materiálů pro klinickou praxi. Spolupracuje s řadou organizací - Carpe Diem, CEREBRUM a Klub afázie. Jaké bylo studium v Olomouci, proč si zvolit pokračovat na doktorát a co všechno doktorské studium logopedie obnáší? Jaké je její výzkumné zaměření, jak vypadá její běžný den v práci a kdo je pro ni inspirující osobnost v oblasti logopedie? Přečtěte si celý rozhovor. ↓  

Co považujete za přínosné v rámci studia olomoucké logopedie?

 • Na studiu logopedie na UPOL oceňuji zejména jeho rozmanitost, různé přístupy a rozhled pedagogů z Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu. Za přínosné považuji také poměrně velké množství souvislých praxí s možností jejich absolvování v různých typech zařízení napříč resorty pod vedením zkušených speciálních pedagogů či klinických logopedů. U mě se jednalo konkrétně o Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě, Vítkovickou nemocnici v Ostravě, Fakultní nemocnici v Brně, Speciálněpedagogické centrum v Ostravě a Olomouci a mnoho dalších. Za velmi důležité pro získání jiných zkušeností a pohledů na studium a pro mou profesní dráhu považuji studijní pobyt v Belgii a dále stáž v Číně. 

Na co ze studia ráda vzpomínáte?

 • Opět bych zmínila rozmanitost přístupů jednotlivých vyučujících, právě ona rozmanitost mi mnohé dala. Pozitivně vzpomínám například na obrovský rozhled prof. Kateřiny Vitáskové, její postřehy z médií k logopedii, na perfekcionismus a průběžné testy dr. Renaty Mlčákové či na osvěžující praktické hodiny a srozumitelný výklad dr. Lucie Kytnarové.

Na základě čeho jste se rozhodovala, že půjdete studovat zrovna logopedii na UPOL? Kdybyste mohla volit znovu, měnila byste, nebo ne?

 • Původně jsem chtěla studovat psychologii. Ta mi (z tehdejšího pohledu bohužel) nevyšla, z dnešního pohledu jsem tomu ráda. Původní studium na jiné univerzitě v Česku ("Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii") jsem po prvním ročníku ukončila a přešla na UPOL. Z porovnání alespoň prvního ročníku můžu s čistým svědomím říci, že náročnost olomouckého studia je mnohem vyšší. V rámci studia jsem se nenaučila vše, nicméně v případě neznalosti vím, kde hledat, na koho se obrátit. Logopedie v Olomouci by v případě nového rozhodování byla jednoznačně volbou číslo jedna.

Co byste vzkázala/poradila současným studentkám/studentům logopedie?

 • 1) snažit se ze studia vytěžit co nejvíce, to znamená být aktivní v hodinách, diskutovat nad tématy (žádná otázka není špatná), účastnit se různých nabízených aktivit pro studenty v rámci univerzity, vymýšlet a organizovat nejrůznější akce (například u nás při Ústavu speciálněpedagogických studií funguje Asociace studentů speciální pedagogiky, které jsem i já byla po celou dobu studia aktivní členkou), pokud to lze, nasmlouvat si brigádu či jinou praxi v oboru, zapojit se jako dobrovolník atd.; 2) jet na studijní zahraniční pobyt; 3) užít si studentského života v krásném studentském městě 😊.

Co pro Vás znamená "logopedie"?

 • Nebudu zmiňovat obecně známé poučky s interdisciplinárním přesahem. Logopedie je můj každodenní chléb, součást mého života, se kterým jsem momentálně absolutně spokojená.

Co Vás profesně motivuje v horších chvílích?

 • Prozatím je to u mě stále vnitřní motivace. Nerada věci vzdávám, když už se do něčeho pustím, zpravidla to dokončím a snažím se stále zlepšovat. Věcem potřebuji "přijít na kloub".
Moderování v rámci asociace ASSP
Moderování v rámci asociace ASSP

Co Vás na logopedii nejvíce baví?

 • Baví mě právě ona rozmanitost, o které jsem se už několikrát zmiňovala. Člověk má neustále co objevovat, co se učit. Posouvat kupředu možnosti své i možnosti pacientů, se kterými pracuje.

Máte nějakou oblíbenou logopedickou osobnost? Někoho, ke komu vzhlížíte, kdo Vás třeba inspiruje, motivuje?

 • Osobností v české logopedii, které mě inspirovaly či motivovaly, je celá řada. Jednoznačně jsou to všichni vyučující z Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu v čele s prof. Kateřinou Vitáskovou. Dále jsou to všichni ostatní, od kterých jsem měla kdy možnost se něco naučit: dr. Milena Košťálová z Fakultní nemocnice Brno, která byla mj. odbornou konzultantkou mé diplomové práce, bývalé kolegyně Mgr. Julie Čefelínová a Mgr. Petra Klusáčková z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, dále Mgr. Jitka Kaulfuss z Carpe Diem Bohemia, (klinické) logopedky z praxí a stáží, které jsem realizovala v průběhu studia. Velmi si vážím i osobností slovenské logopedie, jmenovitě například prof. Zsolta Cséfalvaye, se kterým jsem měla možnost se opakovaně setkávat zejména na konferencích. Cením si také svých bývalých spolužaček, které zůstávají nejen mými přítelkyněmi, ale jsou mi také rádkyněmi a zdrojem nápadů, když je to potřeba. Vážím si každého, kdo se českou logopedii snaží posunout o kousek dál. 

Setkala jste se už v praxi s nějakou reakcí - pozitivní či negativní - když jste řekla, že máte vystudovanou logopedii právě v Olomouci?

 • Ano, vždy jen s pozitivní.

Máte nějaký sen (myšlenku, kterou byste chtěla zrealizovat), který se váže na Vaši profesi?

 • Z krátkodobého až střednědobého hlediska úspěšně dokončit doktorské studium a nabídnout do praxe výsledky své disertační práce. Dlouhodobě pak být pro českou logopedii přínosem (tím nemyslím "pouze" pro své pacienty).

Můžete prosím popsat, jak vypadá Váš typický běžný den v práci? Kolik času trávíte přípravami na pacienty?

 • Primárně jsem doktorandkou na UPOL a zároveň se snažím získávat zkušenosti v logopedické praxi.
 • Pracovní den doktoranda je různorodý, zahrnuje hledání zdrojů pro psaní článků, realizaci výzkumu, psaní článků a dalších odborných pojednání, učení se na zkoušky, přípravu na učení studentů a samotné vyučování studentů, přípravu na konference apod.
 • Pracovní den za mého působení v nemocnici vypadal tak, že jsem mezi ambulantními pacienty dospělého i dětského věku obcházela také pacienty na lůžkových odděleních - klientela tak byla velmi široká co do věku i diagnóz. Mezi terapiemi či na konci pracovního dne jsem dopisovala zdravotní dokumentaci. Pracovní den v ambulanci vypadá obdobně s tím rozdílem, že samozřejmě neobcházím pacienty na lůžkových odděleních a klientela je zejména dětská. Zpočátku mi ještě spoustu času zabrala příprava na další den, kterou jsem většinou realizovala doma. V současné době již tak časově významnou přípravu nepotřebuji, většinou se připravuji na pacienty s náročnější diagnózou, na vstupní vyšetření nebo pokud si tvořím materiál pro daného pacienta na míru.
 • Nicméně v současné době mi část času zabírá čtyřměsíční dcera (ve studiu mohu pokračovat též díky tomu, že partner je na "mateřské"). Tato "práce" je z logopedického pohledu také významná a současně se projevuje jistá profesní deformace ve smyslu sledování ontogenetického vývoje motoriky, rozumového vývoje a zejména řeči. Všímám si projevů křiku, brblání, repertoáru hlásek, které dcera vydává. Sleduji dutinu ústní, podjazykovou uzdičku a další zázraky vývoje kojence. 😊  

Z čeho čerpáte při přípravě na pacienty?

 • Co se týče informací teoretického rázu, čerpám z poznatků získaných během studia, které dále doplňuji novými z knih, článků či konferencí. Pokud bych měla vypíchnout publikaci pro studenty pregraduálního studia, určitě bych zvolila Logopédiu a Logopedickou propedeutiku od Aurélie Kerekrétiové a kolektivu, která je aktuální, přehledná a srozumitelná. Čerpám však také z anglických zdrojů, v závislosti na problematice. Zpočátku praxe jsem například narazila na neurogenní breptavost - informace k terapii jsem čerpala výhradně ze zahraničních zdrojů.
 • Co se týče publikací praktických určených pro práci s pacienty, využívám primárně možností pracoviště. Nicméně pokud se mi nějaká kniha/hra líbí a v praxi se mi osvědčí, pořídím ji. K přípravě materiálů také hojně využívám počítač, zejména dostupný software PictoSelector k tvorbě materiálů s obrázky, fotografiemi či piktogramy.

Mohla byste vybrat nějakou Vaši oblíbenou pomůcku/aktivitu, kterou ráda při práci s klienty/pacienty používáte?

 • Jsem zastánce toho, že se v logopedii může pracovat téměř s čímkoliv. Oblíbené u dětí jsou figurky zvířat, zmenšené objekty potravin nebo auta. Z her téměř denně využívám obrázky s dějovými posloupnostmi (např. Povím ti, mami, Story cubes, dějové posloupnosti od S. Minárikové), dále hru Detektiv Ouško či Dobble.
 • Z publikací pro děti bych určitě zmínila díla Jiřiny Bednářové, Ester Havlíčkové a Ilony Eichlerové či Ester Staré. Konkrétně ráda pracuji s knihami Hravá logopedie, Najdu Edu na posedu, Není hláska jako hláska, Žvanda a Melivo, Logopedické pohádky. Z mé zkušenosti na tyto publikace děti pozitivně reagují. Pro starší děti je výborná kniha Ohrožený břichomluvec.

Chystáte se do klinické praxe - atestace?

 • Časem určitě ano.

- OTÁZKY OHLEDNĚ DOKTORSKÉHO STUDIA -

Co obnáší postgraduální doktorské studium logopedie?

 • Ráda bych zmínila zejména rozdíly oproti magisterskému studiu. Doktorandi neabsolvují tradiční přednášky, semináře a cvičení, téměř veškeré učení probíhá formou samostudia. Za dobu studia je nutné splnit povinné a dále povinně volitelné předměty formou zkoušky. Druhé zmíněné si doktorandi volí sami na základě svého zaměření. Zkoušek je za celou dobu studia méně než v pregraduálním studiu, avšak poznatky z nich musí být komplexnější a hlubší. Významnou část studia tvoří tzv. vědecko-výzkumná činnost obnášející zejména práci na disertaci, zapojení do nejrůznějších projektů a publikování výsledků výzkumů v odborných kruzích. Teze disertační práce předkládá student již při přijímacích zkouškách na doktorské studium. Na ní pak pracuje po celou dobu svého studia. Klíčovou osobou je školitel, se kterým lze konzultovat veškeré záležitosti týkající se doktorátu. Kromě toho se doktorandi podílí na výuce studentů pregraduálního studia dle svého zaměření.

Proč jste si vybrala možnost pokračovat doktorským studiem?

 • Již v průběhu pregraduálního studia jsem zvažovala možnost pokračovat ve studiu postgraduálním, k čemuž mě vybízeli a motivovali i vyučující. Doktorské studium je pro mě perfektním skloubením různorodých aktivit popsaných výše - a činorodost je pro mě i motivačně důležitá. Mám možnost se potkávat se zajímavými osobnostmi z logopedie a příbuzných oborů, čerpat inspiraci a nápady k dalším projektům, zdokonalovat se v různých oblastech (aktuálně například v použití statistických metod 😊) a v neposlední řadě se snažit přispět vědě a praxi novými poznatky, aplikovat teoretické poznatky v praxi a tím zlepšovat praktické intervence. Velmi mě také baví a naplňuje vyučovat studenty pregraduálního studia - tvořit obsah i formu tak, aby byly pro studenty co nejzajímavější a nejpřínosnější.

Máte nějaká doporučení pro zájemce o doktorské studium?

 • Každému zájemci bych doporučila ujasnit si, proč se na doktorát hlásí (ujasnit si motivaci ke studiu) a čemu se chce ve své disertační práci věnovat.

Jakému tématu/jakým tématům se v rámci doktorského studia věnujete?

 • Ve své disertační práci se zabývám hodnocením porozumění u osob s poruchami komunikace na základě adaptovaného Testu porozumění větám. Jedním z cílů práce je zjistit využitelnost tohoto testu u osob s neurogenními poruchami komunikace, kognitivně-komunikačními poruchami a jiných skupin osob. V současné době jsou již vytvořeny normy k výše zmíněnému nástroji a předpokládáme brzké vydání. Aplikace tohoto diagnostického nástroje tedy směřuje i do praxe klinických logopedů.
 • Dále se spolu s kolegyněmi snažíme o tvorbu norem k dalším diagnostickým nástrojům pro logopedickou praxi. Jedná se například o Škálu hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu určenou pro děti s artikulačními a fonologickými poruchami.


- Medailonek -

Mgr. Lucie Václavíková

Logopedka / doktorandka / UPOL / členka Asociace studentů speciální pedagogiky / spolupracující s organizacemi Carpe Diem, CEREBRUM a Klub afázie

Zabývá se tvorbou nových metod a nástrojů pro logopedickou praxi, publikuje a vyučuje na PdF UPOL. Specializuje se zejména na neurogenní poruchy komunikace, poruchy porozumění řeči, vývojové artikulační poruchy.

Rovněž se podílí i na obsahu a správě webu olomoucké logopedie:

logopedie-upol.webnode.cz

Mgr. Lucie Václavíková

V publikační činnosti

AKTUÁLNÍ PŘEHLED:

Odkaz na působení a plnou publikační činnost ←

Některé vybrané:

- 2019 - Afaziologický screeningový test - ASTcz (česká verze Aphasie Schnell Test) - Logopedia Silesiana (článek, spoluautorství: Jitka Kaulfuss)

- 2019 - Přehled vybraných nově vytvořených a adaptovaných diagnostických nástrojů pro osoby s narušenou komunikační schopností - Listy klinické logopedie (článek, spoluautorství Kateřina Vitásková)

- 2019 - Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám (článek)

- 2018 - Diagnostika percepce mluvené řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace -    E-pedagogium (článek)