Děkujeme, že jste byli na našem DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ !!!  Jaký byl? Můžete se podívat!

21.01.2023
Den Otevřených dveří 14. ledna 2023
Den Otevřených dveří 14. ledna 2023

Děkujeme, že jste zavítali k nám na Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu pod Ústavem speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Naše oddělení se otevřelo celkem dvakrát - v prosinci 2022 a poté i v lednu 2023.

Jsme rádi, pokud Vás naše pojetí Dne otevřených dveří zaujalo, bavilo, oslovilo a pokud uvažujete o studiu jedinečné Olomoucké logopedie.

Členové a členky Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu se pečlivě věnovali Vašim dotazům, a to jak na individuální, tak skupinové úrovni. Součástí akce byla také prezentace samotného studijního programu LOGOPEDIE, možnost seznámit se s některými logopedickými (i surdopedickými) pomůckami a nakouknout do fungování práce celého oddělení (včetně některých publikačních výstupů).

Fotogalerie z Dne otevřených dveří

 ze 14. ledna 2023

Přečtěte si jako první, co je nového!

Můžete se přihlásit k odběru novinek: